کاغذ یا غذا؟

- نظر شما دربارهٔ خودارضایی چیست؟

- بنده روی یک پادکستی مفصل به این موضوع پرداخته‌ام.
خودارضایی شبیه کاغذ خوردنه و روش طبیعی مانند غذای سالم و خوب خوردن.
در خودارضایی روان فرد با فکر، خیال، تصویر و وهم عشق می‌ورزه. در روش طبیعی با واقعیت سر و کار داره، بدون خیال و تصویرسازی و وهم و افکار.

- خب، برای کسی که امکان روش طبیعی نیست، چکار کنه؟

در جواب این سوال که اگر غذای خوب و سالم نبود، چکار کنیم؟ عرض می‌شود: نمی‌دانم. هر کاری می‌خوای بکنی بخودت مربوطه. فقط این روشنه که کاغذ غذا نیست. می‌خواهی بخوری؟ خودت می‌دونی. بیمار و بیمارترت میکنه.
برو از راه درستش یاد بگیر چطور غذای خوب بخوری.

- خب، از راه درستش برام امکانش نیست. باز هم خودارضایی نباید بکنم؟

- شما نظر بنده را در این‌ مورد پرسیدی، و بنده پاسخم را دادم.
اگر امکانش نیست غذای خوب بخوری، آیا به این معناست که کاغذ بخوری؟!
خودت می‌دانی و عقلت.

زین بتان خلقان پریشان می‌شوند
شهوت رانده پشیمان می‌شوند

زآنک شهوت با خیالی رانده است
وز حقیقت دورتر وا مانده است

با خیالی میل تو چون پر بود
تا بدان پر بر حقیقت بر شود

چون براندی شهوتی پرت بریخت
لنگ گشتی و آن خیال از تو گریخت

پر نگه دار و چنین شهوت مران
تا پر میلت برد سوی جنان

خلق پندارند عشرت می‌کنند
بر خیالی پر خود بر می‌کنند!

۳ نظر:

ناشناس گفت...

لازم نیس برا هر مساله ای جوابی داشته باشیم. شما از کجا میدونید خودارضایی مثله کاغذ خوردنه اگه نیازی هست به نام نیاز جنسی و یکی هم بتونه با خودارضایی رفتار جنسیش رو کنترل کنه چه اشکالی داره. اگه کسی خودارضایی کنه و بعد احساس گناه نکنه و خودش رو ملامت نکنه و تعدیل داشته باشه بازم کاغذ خوردنه اگه کسی ملامت میکنه خودشو
وبسایت های انگلیسی زبان رو در مورد masterbationچک کنه

ناشناس گفت...

انگاروب سایت های انگلیسی وکلاًهرچی اونوری هامی گن ومی کنن برای بعضی اتوریته داره وخداشونه...رفتاربدبده...وقتی زندگی روهمین دوروزدنیاببینی ،آره خب زنابکن خودتوملامت نکن،خودارضایی بکن مگه چی میشه..خودت روهم ملامت نکنی،درارامش به ظاهرخوبی هم هستی...ولی بندگان خداازان غده های سرطانی روحی که کم کم ریشه می دوونه ودمارازروزگارمون درمیاره غافلیم...متأسفانه چیزی که توی این خودشناسی بهش توجه نمیشه اینه که بشردنیااخرش نیست،دنیاگذرگاهه وبایدبری...پدرجان برزخ وقیامت داری...باورنمی کنی ومی گی خرافاته ومال اساطیرکهن...مرگ روکه می دونی هست..اگه بعدش حساب وکتابی بودچی کارمی کنی؟اونوقت دیگه راه برگشت وجبرانی نیست!خجالت هم خوب چیزیه!میای همچین کامنتی روبه اشتراک می گذاری واون فردمحترم هم میادپس ازرؤیت وملاحظه برای بقیه نمایشش میده...حضراتی که داریدازنفس وبازیهاش خودتون روراحت می کنید،خداودستوراتش کجای برنامه شماست؟خدازن ومردروبرای آرامش دادن به همدیگه خلق کرده وروابط جنسی رودردایره ازدواج بینشون قرارداده...چرابایدرفت دنبال لجن خوری؟مگه غذاگیرت نمیاد؟لجن خوری خوشمزه ست،معتادمی کنه مثل شیشه وکراک وهروئین ،واقعاًآیااین موادمخدرآرامش ونیرومی دن؟خب،همه ی روان شناس هاوپزشکان هم ازعوارض جسمی وروحی خودارضایی وسایرپلیدی هامی گن...زیربارعلم هم نمی ریم..جل الخالق...
آقای پانویس!لطفاًاگرکامنت هارورؤیت می فرمایید،مهملاتش روبه اشتراک نگذارید،یه چیزی بذارکه یه سودی به حال دنیاوآخرت مردم داشته باشه....
شخص محترم فکرمی کننداگروجدان انسانی ایشان ملامت نکند،خیلی خوبه؟؟وقتی می زنی توی سرهمه احساسات خوبت که سرزنشت می کنی که اشتباهت روجبران کنی ودیگه دست به اون کارخطانزنی بده؟؟
خواهش می کنم کمی واژه ملامت روروش اندیشه کنیم..
اون ملامتی بده که دست وپای شماروبرای انجام کارخوب ودرست ببنده..این قدربه اشتباهت وگذشته فکرکنی که هیچ اقدامی برای جبران وزندگی مثمرثمربرای خودت نگذاری..
ولی حس ملامت یکی ازنعمت های خوب خداست که نشون میده انسان اختیارداره ومجبورنیست ومی تونه انتخابگرباشه...پس اگراشتباهی مرتکب شد،بایدیه ایستی بکنه دوروبرش روبسنجه ودوباره شروع کنه..
ازبس توی این مثبت اندیشی های افراطی گفتن ملامت نکن وسوء تفاهم پیش اومده...فکرمی کنیم اگه آدم هم کشتم واحساس بدی نداشتم ،توجیه شده ست وبنده می تونم دست به هرکاری به هرقیمتی باتضییع حق جسم وجان خودم به عنوان انسان وسایرانسان هاوکل کائنات بزنم..
خیر!این خبرانیست!مسئولیم درقبال جسممان که بیمارش نکنیم وازآن خوب مراقبت کنیم
درمقابل روح وروانمان
بیهوده خلق نشده ایم که دل بخواهی هرکاری دوست داشتیم بکنیم
درثانی درقبال همه اشیاء وانسان هامسئولیم که ضرروزیانی بهشون نرسونیم.
اگرشمابیای کنارخیابون شروع کنی دست وپای خودت روچاقوبزنی ،عقلاچنین اجازه ای به تونمی دن ودست وپات روزنجیرمی کنن تادرمان بشی...
خودارضایی هم همون چاقوزدن به خودت کنارخیابونه..اگه آدم هابه این کارعادت کنن قوای جنسی ازدست می ره ،ازدواجی صورت نمی گیره،ژن هاضعیف میشه ونسل آینده به خطرمی افته وکلی مشکل روحی وروانی ولجتکاعی وفردی پیش میاد...
وقتی انسان هایی دنبال هواوهوس برن همین رومی گن...درطول تاریخ همین بوده وهست وخواهدبود...
مثل قوم لوط که به پیامبرشون می گفتن ازاینجابیرونشون کنین..اینامردمانی هستندکه می خوان پاک باشن وخودشون به هرزگی هاشون ادامه دادن تاعذاب اومدونابودشدن
می دونم به اشتراک نمیذاری ولی لطفاًکمی خداوآخرت رودرنظربگیرید،ایناخرافات کهن نیست
دیروزودداره،سوخت وسوزنداره
می برنمون ونشونمون می دن
کمی ازخداحذزکنیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

محمد گفت...

آی آقایی که همش دم از خدا پیغمبر و آیه حدیث میزنی، چرا اسم واقعی خودت رو نمیگذاری و همیشه با اسم ناشناس نظر میذاری؟ هان؟ از چی میترسی مومن؟

ثانیا تو چرا اینقدر زورگویی؟ به تو چه مربوط که صاحب وبلاگ چه نظری رو بگذاره دیگران بخونند یا نگذاره؟ مگه تو رییسی؟ کم از دست زورگویی ها می کشیم؟ اینجا هم نمی ذاری و قلدر میشی؟

مرد حسابی اگر صاحب وبلاگ این نظرات رو نگذاره دیگران ببینند فکر میکنی مردم تچی زندگی شخصی شون واقعا به خودارضایی فکر نمی کنند؟ یعنی صاحب وبلاگ مسئول خودارضایی دیگرانه؟ چی میگی بابا؟
دنیای اینترنت رو خبر نداری پس. دنیای مبایل رو بلوتوس رو نمی شناسی پس. نکنه تو هم رفتی توی پستوی و خلوت خودت سرت رو فرو کردی و از واقعیات جامعه بی خبری؟

اگر این نظرها برای خوندن نباشند پس کجا آدمها راجع به این چیزها اجازه دارند بحث و گفتگو و تضارب آرا کنند؟ همه چی باید یکسویه باشه؟ اونم فقط نظر کسایی که همنظر تو هستند؟

برو مومن یه کم چشمت رو باز کن. دنیا رو ببین. منم مث تو با خودارضایی مخالفم. صاحب وبلاگ هم مخالفه. ولی طریق بیانم اینطوری نیست که تو رفتار میکنی. چرا میخوای دهن مردم رو ببندی؟ تا کی؟ آیا جواب راد این روشها؟!

یکم فکر کن مومن خدا

ارسال یک نظر