کپی پیست

بمراتب شرف دارد

حرف زدن و فکری که از خود فرد باشد، (حتی اگر احتمال خطایی در آن برود)،

به

حرف زدن و تفکری که کپی‌پیست نظرهای دیگران باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر