"بگو"


    زبان ارتباطی حقیقت، سکوت است. این زبان را یاد بگیریم، با آن آشنا شویم.

حرف و گفت و صوت را بر هم زنم
تا که بی این هر سه با تو دم زنم

@Panevisdotcom

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر