الٰه

لا اله الا الله یعنی اینکه هیچ معشوقی جز الله واقعیت ندارد. یعنی ای انسان، تنها چیزی که تو شایسته است دغدغهٔ آن را داشته باشی و معشوق تو باشد و قلبت و دلت و زندگی ات و تمام فکرت حول آن باشد، خداوند است و این یعنی اینکه چیزهای دیگر معشوق تو نیستند و شایستگی ندارند معشوق تو باشند. افکار تو، ارزش هایی که به ذهن تو القا شده است، اینها معشوق تو نیستند. دغدغهٔ آنها را نداشته باشد و فارغذباش از اهمیت دادن به این تصاویر. دغدغهٔ فکرهایی که بر تو بر اثر تربیت جامعه القا شده است و بر ذهن تو سوار است نداشته باش. خداوند تو، معشوق تو، اینها نیستند. معشوق تو فکرهای تو، تصاویر ذهنی تو نیستند. به هیچکدام از این فکرها اهمیت نده.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر