روبرو شدن با رنج


    در تحقیر و توهین و ناملایمات دریافت کردن بسیار فایده هست. و در تعریف و تمجید شنیدن بسیار ضرر. چرا که آن، انسان را با رنج هویتی(اگر باشد) روبرو می‌کند، و این، انسان را در خواب شیرین فرو می‌برد.

   تحقیر و توهین و ناملایمات شنیدن، و نه تحقیر و توهین کردن!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر