اصلاح جامعه


اشکال: آیا پرداختن به خود، یعنی خودشناسی و خودسازی، ما را از اصلاح جامعه غافل نمی‌کند؟

- این سئوال نشان می‌دهد سئوال‌کننده خودش را جدای از جامعه‌اش می‌داند. 
آیا ما جدای از جامعه هستیم؟! اصلاح خودمان، اصلاح جامعه نیز هست. بنابراین غفلتی از اصلاح جامعه در کار نیست که هیچ، اتفاقاً این کار، یعنی شناخت خویش، راه بنیانی و اساسی اصلاح جامعه و محیط پیرامون نیز هست. روشی دقیق و استوار.

   مشکل من این است که فکر می‌کنم من سالمم و مشکلی ندارم، اما جامعه(دیگران) بیمارند و باید اصلاح شوند.


۱ نظر:

علی رضاپور گفت...

آیه 105 سوره مائده در قرآن کریم نیز در مقایسه هدایت دیگران و خودشناسی و تزکیه خود، امر به پرداختن به خود می کند.

ارسال یک نظر