خشم


   در جمعی هستیم. صحبت به شبکه‌های اجتماعی و منویات افراد از رفتارهای متفاوتشان در آنهاست. موضوع به گذاشتن کامنت‌های معروفی که بعضی افراد می‌نویسند می‌رسد. فردی از جمع، معترفانه می‌گوید: «من مدتها به پیجی در اینستاگرام سر می‌زدم و کامنت‌هایی در آن می‌نوشتم که فکر می‌کردم دارم اندیشهٔ آن فرد را نقد می‌کنم. کامنت‌هایم تند بود و همراه با تمسخر. بعداً که به تأمل درون خودم پرداختم و منصفانه خودم را در خلوتم تماشا کردم، متوجه شدم پشت همهٔ نیاتم از نوشتن آن مطالب(که البته خودم برچسب نقد و تحلیل برایشان گزیده بودم)، میل ارضای خشم و تنفر بوده است.».

   انسان اگر با حقیقت خودش در خلوت‌ترین اوقات وجودی خویش روبرو شود، چیزهایی می‌بیند که در اکثر اوقات میلی به روبرو شدن با آنها را ندارد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر