عقل؟

احساسات موقت،
 تصمیمات دائم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر