معجبی


   کسانی که در طول مدت زیادی از زندگی‌شان به دلیل وجود حُسن و زیبایی‌یی در آنها، یا هر ویژگی دیگری، مورد توجه دیگران بوده‌اند، بیچاره‌اند! باقی عمرشان نیز در راستای کسب لذت از توجه‌های دیگران می‌گذرد. ایشان انسان‌هایی بسیار پوچ و سطحی بار می‌آیند.  هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر