دو فاکتور


   در ازدواج و یا رابطهٔ سالم و پایدار، هر دو فاکتور تعهد و قربانی کردن وجود دارند.

   کسی که فکر می‌کند می‌تواند در ازدواج یا رابطهٔ خوب و سالم باشد، و در عین حال «آزاد» از هر قیدی باشد، توهم زده است و در رویا زندگی می‌کند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر