آزادی


   «تو هر طوری دلت می‌خواد باش، منم هر طوری دلم می‌خواد هستم» یعنی فاتحهٔ رابطهٔ سالم. اسمش را هر چه می‌خواهند بگذارند؛ روشنفکری، آزادی، و هر چه.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر