رابطه، ترس و تردید


   رابطه‌ای که ترس در آن است، رابطه نیست.

(رابطه به معنای خاص و نیز عامش)هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر