سبو


   اعتماد، از ستون‌های رابطهٔ سالم و دلپذیر است. وقتی از بین رفته باشد، ترمیمش کار حضرت فیل است. آن هم در دوره و عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم. تقریباً نشدنی‌ست. لذا بهتر است بطور کامل از آن رابطه دل بکنید و فراموشش کنید.

   رابطه‌ای که در آن اعتماد نباشد، هیچ چیز در آن نیست.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر