واقعیت

زندگی های عالی، بدن های پرفکت، کامل، عالی، خنده های همیشه بر لب، همه چیز در حد عالی خوب، اینها تبلیغات رسانه های موجود امروز در دنیا هستند و همه اینها به طور ضمنی این موضوع را به ذهن انسان‌ها القا می‌کنند که زندگی باید همه چیزش کامل و بدون نقص باشد و همه چیز خوب و عالی پیش برود در صورتی که واقعیت زندگی این است که همه ی انسان ها معمولی هستند و هیچ زندگی پرفکت و بدون نقص نیست، از هیچ لحاظ. زندگی همین است، ناقص بودنش، معمولی بودنش جزئی از اوست. این القائات ضمنی رسانه‌ها چیزی نیست جز برای به بند کشیدن روان انسان‌ها برای استعمار آنها. برای تزریق احساس نارضایتی در آنها.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر