آن کاکل


 شب،
      خیالت،
              آغوش

  سحر،
       بستر،
          
              بوی گل


---
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر