کار و بار


    دشنام همی دهی به سعدی؟
    من با دو لب تو کار دارم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر