موسیقی


   رئیس، نخور! 

    نخور!

      نخور! اما اگر می‌خوری، لااقل جنس خوبش رو بخور. از اون کم‌ضررترها.

بزرگراه مدرس، تهران 
مهر 92---