گریه


   باران که می‌بارد، می‌توانیم به تماشای آن بشینیم. بدون تحسین، بدون نق. فقط تماشایش کنیم. 

   تا ببارد و ببارد.

   آسمان سبک می‌شود.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر