آن


   جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
   هزار نکته در این کار و بار دلداریست

   لطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزد
    که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

   سحر کرشمهٔ چشمت به خواب می‌دیدم
   زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست


---

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر