همسفر


   به دوستی مرتضی‌نام گفتیم بیا بریم سفر.
     گفت: «کیا هستند؟ اگر مرتضی بیاد من نیمیاما.»!

    جملهٔ ایشان را می‌توانید با لهجهٔ اصفهانی بخوانید.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر