سیلاب


      چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون---

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر