دیگران


   برای دو نفر، متاسفانه، بیشتر از اینکه مهم باشد رابطهٔ شخصی خودشان چطور و چه کیفیتی دارد، مهم اینست که دیگران ببینند و فکر کنند آنها رابطه، و رابطه‌ای خوب دارند!
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر