عشق


   کودک: مامان، عشق چیه؟
    - یه دروغی که مردها از خودشون درمیارن تا دست توی جیبشون نکنند!
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر