شرح شوق


   استخوانم همگی شانه شود از پس مرگ
   بسکه در آرزوی زلف پریشان تو بود
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر