یک لم


   به کسی که سالهاست با او زندگی می‌کنیم، همسر، همکار، پدر، مادر، برادر، خواهر و... اینطور نگاه کنیم که انگار اولین بار است چنین کسی را می‌بینیم. یک فرد غریبه است.
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر