پانویس   ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق
   ما با تو نداریم سخن، خیر و سلامت
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر