غلظت


   انسانی که بیشتر قسم می‌خورد، دروغگوتر است. قسم خوردن پوششی‌ست که می‌خواهد بر دروغگویی‌اش بگذارد.

    و ذهنی که زیاد مبادی آداب حرف می‌زند و رفتار می‌کند، دارد پوششی بر ناپاکی درونش می‌گذارد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر