ملاک


   برای شناخت هر مرد در رابطه با خانم‌ها، عقاید، نظریات، حرفها و دیدگاهش راجع به زن ملاک نیست.

   باید بسادگی دید رفتارش با همسر، دوست یا خواهرش چگونه است. رفتارش با آنها در حریم خصوصی‌شان، نه در جامعه و جلوی دیگران.

   و اولین مردی که باید شناخت، خود من(نوعی) هستم، نه دیگران! یعنی رابطهٔ شخصی‌ام با همسر یا دوست یا خواهرم را دقت کنم که چطور است. و از روی آن، پی به شناخت خودم ببرم. نه از روی عقاید و افکارم راجع به زن.


   شاید تعجب کنیم وقتی واقعیت رفتارمان را متوجه می‌شویم!