انتظارم انتظارم


روز و شب را
می‌شمارم

روز و شب هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر