بهار


خاک را زنده کند تربیت اهل بهار
سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر