امید به ناامیدی!


   «به آنچه درباره‌اش نا اميدی اميدوارتر باش از آنچه بدان اميد داری؛»!

   این یکی از جملات امام علی‌ست. امید داشتن به چیزی که اتفاقاً درباره‌اش ناامیدی! عجیب است، نه؟ اما واقعیتی‌ست در زندگی. اساساً زندگی کارش سورپرایز کردن است. ایجاد حیرت. چیزی که ذهن، با آن خاصیت محافظه‌کارانه‌اش، راهی به آن، راهی به تازگی و نو بودن ندارد.

---
به آنچه درباره‌اش نا اميدی اميدوارتر باش از آنچه بدان اميد داری؛

زيرا موسی رفت تا آتش برای خاندانش برگيرد، خدا با او سخن گفت و پيغمبر برگشت.
ملکه سباء رفت به جنگ با سليمان، مسلمان بازگشت.
ساحران و جادوگران فرعون رفتند تا بر موسی غلبه کنند، مومن بر گشتند.

✱ امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) ✱
☼ تحف العقول⁑ص207 ☼هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر