تجاهل


   تجاهل و تغافل بجا در روابط، در زندگی یک اصل است.

   می‌دانی واقعیت را نمی‌گوید، بروشنی می‌بینی آنچه در رابطه بیان می‌شود با واقعیت تفاوت دارد، اما وقتی تو از اوج به زندگی نگاه می‌کنی و تبعاً آن موضوع را ناچیز و بی‌اهمیت می‌بینی، تجاهل بجاست.

   (تجاهل یعنی خود را به نادانی زدن. و این یکی از ویژگی‌های خردمندی‌ست. معادل انگلیسی آن play dumb است.)هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر