تو


اصلاً نمیخواهم برایم این و آن باشی
کافیست وقتی با تو هستم تو خودت باشی

عشق است، من هر آنچه هستی دوستت دارم
دریا اگر باشی اگر آتشفشان باشی

از ناگهانی اتفاق افتادنت پیداست
باید برایم از خداوند ارمغان باشی

باید بتابی بعد باران‌هایِ پی در پی
از بعد طوفانهای من رنگین‌کمان باشی

بگذار ماهِ آسمان مالِ خودش باشد
وقتی تو قرص ماه حوض خانه‌‌مان باشی

گفتند دریا شو تمام آسمان در توست
دریا نخواهم شد مگر تو آسمان باشیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر