کم‌آمد


   این یادداشت کوتاه و جالب را جناب تبکم نوشته‌اند:

   «شنیده‌ام در استرالیا به آن صورت کوهی وجود ندارد که از آن بالا رفته و صعود کنی و قله آنرا فتح نمایی!....بلکه یک دره‌هایی هست که می‌توانی به درون و داخل آن بروی و دوباره بر‌گردی بالا و این می‌شود کوهنوردی برعکس یا همان دره‌نوردی!....
شاید درک حقیقت هم به همین سادگی باشد....یعنی برعکس ِ این مطلب که همه انتظار دارند به یک اوجی از رشد و تعالی برسند و چشم‌براه فتح و فتوحات و رسیدن به قله فهم و عرفان هستند، تجربه‌ی حقیقت هم، یک به درون ِ خود سرزدن باشد و با خود آشنا شدن و دوباره به ساحت ِ زندگی برگشتن و این بار درست "زندگی‌کردن‌"!.......»

این آگاهی را هر روز بذهنمان خطور دهیم که شدن و رسیدنی مطرح نیست.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر