دعا


کنم هر شب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش
ولی آهسته می‌گویم «خدایا، بی‌اثر باشد»هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر