سلاح


   معروف است و می‌دانیم که «گریه سلاح زن است».

   سلاح مرد چیست؟۱ نظر:

ناشناس گفت...

گل گفتید! به نظر من سلاح مرد، "بزرگ و قدرت برتر جلوه دادن خودش" و به طبع همین برتر دانستن خودش، تهدید کردن زن به روش های مختلف، سلاح اوست. خصوصاً اگر در یک رابطه باشد و بخواهد به این وسیله راه خودش را باز کند و رفتارهایش را توجیه کند.

ارسال یک نظر