فهم زیان


ز نقد و جنس خود آگه نئی در این بازار
اگر به فهم زیان هم رسیده‌ای، سود است!
 

همین که آگاهی در مورد خسران گذشته پیدا کرده‌ام، منفعت است. منفعتی بزرگ.
چه بسیار انسانهایی که تا آخر عمر بر همان منوال خسران، با کله پیش رفته و می‌روند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر