«اختیار»!


من که اصرار ندارم تو خودت مختاری
یا بمان، یا که نرو، یا نگهت می‌دارمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر