محور

اساس و محور یک خانواده، زن است، نه آنچنان که پنداشته می شود، مرد.

وای اگر زن، به هر دلیل و به مقصری هر کس، بد اخلاق و ناراضی شود!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر