گول مالش


  اینکه دو نفر «عاشق» هم می‌شوند و بطور قطع می‌بینند اگر با هم زندگی مشترک تشکیل دهند، همه چیز خوب پیش خواهد رفت، هر مشکل مالی داشته باشند حل می‌شود و غیره، به علت ترشح هورمونهاست. این احساسات و بخصوص آینده‌بینی‌ها و خوشبینی شدید و قطعی به آینده‌شان، بدلیل اثر این هورمونهاست.

   در حقیقت، طبیعت در حال گول مالیدن سر آنهاست تا به خواستهٔ خودش،‌ تولید نسل، برسد. وقتی این کار انجام شد، هورمونها فروکش می‌کند و آنها می‌مانند و یک سری مشکلات واقعی مالی. که انتظار اثر هورمونها بر این مشکلات، توهمی بیش نیست. تازه اگر اثری از هورمونها باقی مانده باشد!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر