چرا؟


علت ناراضی بودن ما از خودمان، از وجود روانی‌مان چیست؟
چرا همیشه احساس نقص داریم؟
چرا همیشه در احساس حسرت بسر می‌بریم؟
چرا احساس می‌کنیم باید چیزی بشویم؟
چرا می‌خواهیم جای دیگران باشیم؟
چرا همیشه منتظر آمدنِ بعداً و آینده هستیم؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر