دورهٔ سوگواری

   کسی در رابطه‌ای بوده است و آن رابطه، بدلیل مناسب نبودن آن دو برای هم، تمام شده است. اکنون بارها و بارها ذهنش یاد آن فرد می‌کند، دلش تنگ می‌شود، دردش می‌آید، رنج می‌کشد و تمام حواشی و تبعات مربوط به جدایی.

   این‌ دردها و دلتنگی‌ها بخشی از پروسهٔ جدا شدن است، دورهٔ سوگواری یا همان mourning، که باید با مراقبتی دقیق(اگر می‌شناسید، زیر نظر فردی شایسته) طی شود.

   اما نکتهٔ مهم این است که: این دلتنگی‌ها به هیچ وجه دلیل بر این نیست که آن فرد، فرد مناسبی بوده است و باید تماس گرفت و برگشت به او.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر