طلب!؟


یار را چندان بجویم جد و چست
که بدانم که نمی‌بایست جست!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر