جاست فرندز

هرگز نمی‌توانید با کسی که عاشق او بوده‌اید، دوست معمولی باشید.

اگر می‌توانید، از دو حال خارج نیست: یا عاشق وی نبوده‌اید، یا عاشق وی نبوده‌اید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر