علت عدم اعتماد


   بسیار مواردی دیده ‌می‌شودکه ابتدا در انتخاب خود اشتباه می‌کنند و با فردی در رابطه می‌شوند که مناسب نیست. سپس، بعد از جدا شدن، وقتی فرد مناسب را می‌یابند، نمی‌توانند اعتماد کنند! 

   علت آن نیز روشن است. به علت آسیبی که از رابطهٔ پیشین دیده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر