چند چکیده مباحث


۱. زمان توهم است.
۲. ماده توهم است.(به معنی‌یی خاص. توضیح آن در دوره خودشناسی آمده است.)
۳. مرگ صرفاً تغییری در فرم است.
۴. ذهن «واقعیت» را خلق می‌کند.
۵. عشق بطور واقعی(ملموس) می‌تواند جهان را تغییر دهد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر