زندگی


   آنچه تو می‌بینی، آنچه تو عمل و رفتار می‌کنی واقعیت دارد.

   نه آنچه تو فکر می‌کنی.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر