پ9رنو


⁠⁠استدلال از این سست‌تر؟!

می‌گوید: «همه نگاه می‌کنند، بابا. همه این کارها رو می‌کنند. بشر تا بوده و در طول تاریخ این کارها رو می‌کرده.»

آنوقت جمله قصار از مسیح و از فلان کسک و بهمان عارف میاره و تجلیل هم میکنه که: «از راهی که همه می روند، نرو.» !هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر