پیشنهاد

از قدم زدن
شب
با همسرتان
یا همدمتان
غفلت نکنید.
در سکوت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر