بانگ آب


  دورهٔ جدید خودشناسی

ثبت‌نام دورهٔ جدید آغاز شده است. در این دوره مشخصاً به بررسی کتابهای خودشناسی بقلم محمدجعفر مصفا، همراه با انجام لم‌ها(تمرین‌ها) و نیز گزیده‌هایی از لُب داستانهای مثنوی معنوی پرداخته می‌شود.

برای ثبت نام، با شمارهٔ
 006۱413998055 
(خانم صبا) تماس بگیرید.

بشتابید که غفلت موجب پشیمانی‌ست!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر